Trauma 

Van een trauma is sprake wanneer je een schokkende, ernstige, onverwachte gebeurtenis hebt meegemaakt of er getuige van bent geweest. Onvoldoende verwerking van de gebeurtenis of reeks gebeurtenissen kan leiden tot aanhoudende klachten/symptomen:

Vermijding
Bewust en onbewust worden de plaats, situaties, personen en/of voorwerpen die eraan herinneren uit de weggegaan. Je wilt er niet meer over praten en probeert er niet aan te denken. 

Herbeleving:
Terugkerende herinneringen en gedachten aan de gebeurtenis en heftige angstreacties in situaties die je aan de gebeurtenis herinneren. Dit kan gepaard gaan met hartkloppingen, hevig trillen, zweten en benauwdheid en de neiging om weg te rennen. Tijdens herbelevingen lijkt het alsof je weer in de situatie bevindt met alle gevoelens en gedachten die je toen ook ervoer.

Overmatig reageren:
Een sterk gevoel van toegenomen spanning of opwinding, alertheid, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen

Overmatige schrikreacties:
Ook kunnen concentratiestoornissen ontstaan en slaapstoornissen zoals moeilijk in slaap kunnen vallen of in slaap blijven, 

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS): 

Over het algemeen slagen mensen er in om het trauma zelf of met behulp van naasten te boven te komen. Bij een klein deel van de mensen blijven de verschijnselen langdurig bestaan, dat wordt PTSS genoemd.

Met EMDR kun je …….