Rouwverwerking

Rouwen is het geheel aan reacties dat  optreedt wanneer  er sprake is van verlies. Dit kan zijn het verliezen van je:

  • Partner na een scheiding of van een andere betekenisvolle relatie
  • Gezondheid, door bijvoorbeeld een (chronische) ziekte
  • Werk door ziekte, reorganisatie, ontslag of pensionering
  • Zekerheid in een nieuwe levensfase (overgang, kinderen uit huis, pensioen)
  • Bij miskraam, onvrijwillige kinderloosheid of abortus
  • Verwachtingen, hoop, illusies en/of toekomstperspectief